Tilsette

Her finn du ei liste over tilsette ved HFS med kundekontakt. Ynskjer du kontakt med andre tilsette, ring oss på 47 47 98 39.
 

 

 

 

 

Anne Marie Øvrevik 99 32 98 50
Økonomi og administrasjonsleiar
Signe Skeie Brurok      47 47 99 94 Personalkonsulent

Lina Oma  

47 47 98 38

Økonomikonsulent

Inger Laupsa 47 47 98 40 Kantineansvarleg

Fartøyvernavdelinga

 

 

Åsmund Kristiansen 91 74 68 11 Avdelingsleiar

Morten Hesthammer

47 48 82 95

Nest leiar fartøyvernsavdelinga

Ivar Hoflandsdal

47 47 98 27

Verftsformann

Geir Madsen

48 99 42 41

Seniorkonsulent

Karsten Mæhl                     

47 47 98 28

Fartøyvernkonsulent

John Walsted

47 47 99 96

Fartøyvernkonsulent

Seppe Lehembre                            

98 46 26 07

Smed

Museumsavdelinga  

 

 

Heidi Richardson 

41 26 06 97

Avdelingsleiar/konservator/80%

Tina Kjerland 

47 47 98 41 

Formidlingsleiar

Peter Helland-Hansen    

48 06 24 49

Leiar småbåtverkstad

Ingunn Undrum            

47 47 98 44 

Reipslagar

Sarah Sjøgren

47 47 98 44

Reipslagar

Eva Cecilie Holm

47 47 98 49

Marknadsførar

S/J Mathilde

99 09 79 78

 

Audun Apelseth

97 19 97 30

Skipper

Nikolaj Jorn

 

 Bestmann

 

 


AVDELING FOR MUSEUM

 

 


AVDELING FOR FARTØYVERN

Åsmund Kristiansen Hardanger Og Voss Museum

Åsmund Kristiansen
Avdelingsleiar fartøyvernavd.
E-post: asmund.kristiansen@fartoyvern.no
Tlf 917 46 811

   Morten Hesthammer Hvm Morten Hesthammer
Nestleiar fartøyvernavd.
E-post: morten.hesthammer@fartoyvern.no
Tlf 474 88 295
Ivar Hoflandsdal Hardanger Og Voss Museum

Ivar Hoflandsdal
Verftsformann
E-post: ivar.hoflandsdal@fartoyvern.no
Tlf 474 79 827

Geir Madsen Hardanger Og Voss Museum

Geir Madsen 
Seniorkonsulent
E-post: geir.madsen@fartoyvern.no
Tlf 489 94 241

Rasmus Tornqvist Hardanger Og Voss Museum Kopi

Rasmus Törnqvist 
Konsulent
E-post: rasmus.tornqvist@fartoyvern.no
Tlf 47348559

Seppe Lehembre Hardanger Voss Museum

Seppe Lehembre
Smed
E-post: seppe.lehembre@fartoyvern.no
Tlf 98 46 26 07