Museumsprosjekt

Her finn du ei oversikt over aktuelle museumsprosjekt hos Hardanger fartøyvernsenter.

Døme på over 400 år gamle taufragment som vert leita fram i leirslammet i Bjørvika i Oslo. Foto Norsk maritimt museum.

Rekonstruksjon av tau til ”Barcode 6”

I samband med at Norsk maritimt museum rekonstruerer det arkeologiske funnet Barcode 6, er reipslagar Ingunn Undrum engasjert i arbeidet med å finna ut korleis tauet i

Mot tåkefjellet

Human Roots

Kunst av tau skal binda saman Palestina og Hardanger.

Frå 2. - 12. mai 2014 var Hardanger fartøyvernsenter åstad for ein stor