Materialbruk i kravellbygde fartøy

Dei siste åra har Hardanger fartøyvernsenter arrangert maritimt verktøysminar, og tilbakemeldingane på opplegg med teori og praksis, har vore svært gode. I 2015 arrangerte HFS et seminar om materialbruk i båt, og da mest konsentrert om klinkbygde småbåtar. Saman med Alvdal Skurlag (Materialbanken) arrangerer vi nå et seminar med fokus på skipsmaterialar. Seminaret legg vekt på den maritime bruken av materiala, men temaet er like aktuelt for andre tradisjonelle trehandverk.

Programmet er basert på ei veksling mellom praktisk arbeid og foredrag.  I tillegg til teoretiske emne, vil seminaret ha ei økt på skogen og på saga, for å vurdera tre til ulike føremål, ta opp tema som uttak, saging, turking, emneval og treet sine eigenskapar.

Me ynskjer at seminaret skal vera ein møtestad for båt- og bygningshandverkarar. Det vil også verta eit eller to opne allmenne foredrag om emnet på kveldstid.

For å sikra fagleg godt nivå må me óg trekkja inn instruktørar/innleiarar utafrå.

Seminaret har allereie mange påbookede og vi  har plass til om lag 10 deltakarar til, totalt 30 personer inkl. instruktører.  Seminaret vil gå over tre dagar, med start måndag  4. april om morgonen, avslutning onsdag ved lunsjtid. Det er felles måltid, tre frokostar,  tre  lunsjar og to middagar inkludert i kursavgifta.

Program (med atterhald om endringar)

Søndag 3 april

Ankomst Røros/Vingelen for dem som ønsker det

Måndag 4 april

09.00 Orientering om programmet for seminaret.

10.00 Avreise skogen

10.30 Alvdal skogslag; hvordan plukker man ut stokker til skipstømmer. Spant, hudplanker, krumtømmer? Vi vandrer rundt i skogen, og en skogarbeider viser og forteller. Hvilke utfordringer har man for å skaffe ønsket material?

12.00 Lunsj i skogen.

13.00    Tradisjonell barking, felling kvisting og kapping.

Hvordan gjøres det i dag? Alvdal skoglag

15.00    Avreise frå skogen

16.00 Foredrag. Materialbehov og retningslinjer for materialer til fartøy. Ivar Hoflandsdal

17.00 Arbeidsprosessene for å skaffe, skjære,  barke, tørke og høvle fartøymaterialer. Hvilke utfordringer møter man på? Jakob Trøan

18.30 Middag og sosialt samvær

 

Tirsdag 5 april

08.30   Omvisning på Materialbanken

09.30 Vi møtes på saga, og ser nærmare på noen stokker. Kva fortel skapet på stokken, årringar og al.

10.30 Vi sager noen stokker. Hvilke føringar ligger til grunn når stokkane skal på sagbenken? Hvilke prioriteringer gjør sagbrukerne? Vi ser på resultatet og diskuterer materialene. Er vi enige i prioriteringene?

12.00   Lunsj

13.30   Lagring og tørking av material.

17.30   Middag

 

Onsdag 6 april

Vi kjører til Røros hvor vi besøker et kulturbasert håndverksmiljø. Fokus for besøket vil være materialbruk.

Ved lunsjtid er det flyavgang og avslutning.

Pris på seminaret er kr 3 000,-.

Prisen inkluderer overnatting, frokost, lunsj og middag. Overnattingen vil finne sted på Vingelsgaard Gjestgiveri og man må der finne seg i å bo på rom med en eller flere andre.

 

Påmelding til seminaret sender du til: fartoyvern@hvm.museum.no snarast, frist 15. mars. Lurer du på noko, ta kontakt med:

Morten Hesthammer, morten.hesthammer@fartoyvern.no   eller på tlf 47488295