Kurs og skuletilbod

unger kveiler

Mathilde - Hardanger maritime leirskule

Leirskulen er ei reise i tid, i stader og i felleskapet.

Ivrige 2. klassinger får undervisning. Dette er kjekt!

Den kulturelle skulesekken

Tilbodet vårt er variert og rettar seg mot fleire klassetrinn.

Handverkarar og instruktørar ved fartøyvernsenteret rettleiar elevane som får vera med på tradisjonelle aktivitetar