Kurs og skuletilbod

unger kveiler

Mathilde - Hardanger maritime leirskule

Leirskulen er ei reise i tid, i stader og i felleskapet.

Ivrige 2. klassinger får undervisning. Dette er kjekt!

Den kulturelle skulesekken

Tilbodet vårt er variert og rettar seg mot fleire klassetrinn.

Handverkarar og instruktørar ved fartøyvernsenteret rettleier elevane som får vera med på tradisjonelle

driving med ny drivklubbe og gamalt skaft

Maritimt verktøyseminar 2016

For sjuande år på rad vert det i haust arrangert maritimt verktøyseminar på Hardanger fartøyvernsenter. Seminaret vekslar mellom

Så står vi rundt eit tre!

Materialseminar 2016

Dei siste åra har Hardanger fartøyvernsenter arrangert maritimt verktøysminar, og tilbakemeldingane på opplegg med teori og praksis,

Høvelseminar

Korleis å laga ein høvel

Kvar haust sidan 2010 har maritimt verktøyseminar gått av stabelen ved Hardanger fartøyvernsenter. Seminaret vender seg til profesjonelle handverkarar som dagleg arbeider med tradisjonelt verktøy

Bendsling

Kurs i vedlikehald

Hardanger Fartøyvernsenter held vedlikehaldskurs om bord på Svanhild i Florø laurdag 17. og søndag 18.mars 2018. Kurset vil ta for seg generelt vedlikehald av trefartøy samt driving