Gjennomførde prosjekt

Det starta med istandsetjing av hardangerjakta Mathilde i åra 1984 til 1989. Den kompetansen som var bygd opp gjennom desse åra ville ein føre vidare og etablerte Hardanger fartøyvernsenter. I 1996 fekk senteret offisell status som nasjonalt fartøyvernsenter.

Totalistandsettinger (antikvariske)

 • M/S Bilfergen
 • S/J Brødrene av Sand
 • M/Y Faun
 • M/K Heland
 • M/K Idsal
 • M/K Kaia (totalrestaurering av skrog, ikkje rigg)
 • S/J Mathilde
 • M/S Solstrand
 • S/G Svanhild (totalrestaurering av skrog, ein del riggarbeid)
 • M/Y Tysso
 • M/K Vikingen

M/S Gå På er eit tidlegare fiske- og lasteskip, bygd på Farsund Slip og mekaniske verkstad i 1938.Er opphaveleg brukt til hummertransport til Frankrike. Bømmelfjord A/S eig fartøyet og ho er heimehørande i Haugesund. Noverande drift er turar med passasjerar og gjester. Med lengde på 26 meter er dette eitt av dei største trefartøya som HFS har hatt oppdrag på. Det vart gjennomførd i perioden hausten 2012 til våren 2014. Det vart skifta kjølsvin, spant, hud, dekksbjelkar, dekk og innreiing. Jamvel om dette er eit verneprosjekt er det ikkje innunder Riksatikvaren sitt regime for antikvarisk istandsetting. Så her var det ein del moderne løysingar på innreiing og dekk.

 

Diverse antikvariske oppdrag

 • Alia - Rekkestøtter og diverse
 • Anna Rogde - Laget jagerbom og gafler.
 • Atløy - Dekk og innredning
 • Brøvikskuto - Riggarbeid og div.
 • Børøysund - Dekk og innredning
 • Folkvang - Laget og montert rigg
 • Fyk - Rekonstruert styrehus
 • Gamle Salten - Brodekk
 • Granvin - Dekk og innredning
 • Hansteen - Dekk og innredning
 • Hestmanden - Dekk og innredning
 • Hindholmen - Dekk og innredning
 • Hvaler - Dekk
 • Midthordland - Dekk og innredning
 • Oster- Innredning
 • Rakel - Diverse reparasjoner
 • Reidulf II - Nye rekkestøtter
 • Rubb - Drive opp skrog
 • Gamle Sandnes - Diverse dekksjobb som Sjøkurs
 • Skibladner - Dekk og innredning
 • Stord 1 - Dekk, styrehus og innredning
 • Styrbjørn - Dekk og innredning
 • Svanen - Arbeid på skrog, dekk, dekkshus