Norsk English

Ingunn Undrum har fått Norsk kulturminnefond sitt handverksstipend for 2016

Norsk kulturminnefonds håndverksstipend ble utdelt for første gang i 2014, og går til en ung, lovende og engasjert håndverker som har valgt et utdanningsløp innen et tradisjonelt håndverksfag og har vist evne til å jobbe målrettet over tid.

Direktør for Kluturminnefondet Simen Bjørgen overrekte stipendet 23. juni på fartøyvernsenteret. Vi er stolte over reipslager Ingunn Undrum, som har jobba for faget sidan ho starta som reipslagarlærling på fartøyvernsenteret i 1998.

Ingunn Undrum  født 25.8. 1977

Ingunn gjekk sjøbrukslinja på Fosen følehøyskole hvor ho blei interessert i reipslagning i 96/97. Ho starta som lærling i faget i januar '98 ved Hardanger fartøyvernsenter (Hfs). Ho har jobba som reipslager siden 2001 da ho tok svenneprøven. Siden har ho vore reipslager ved Hfs. To lærlingar har tatt utdannelsen med Ingunn som læremeister. Mange års jobbing resulterte i at reipslagerfaget igjen vart godkjend som eit eige lærefag i 2013.

Ingunn bor i Norheimsund med mann og to barn.

 

Nokre større arbeid :

Vikingskipene Draken Harald Hårfagre og Saga Oseberg - Ingunn har levert tau til ståande og løpande rigg til disse fartøya

Bankskøyta i Ålesund - her står HFs for alt av tau og rigg.

Ostindiafararen i Gøteborg - Ingunn er anerkjent også utanfor landets grenser og har bl.a. levert tau til Ostindiafareren Gøteborg.

Arkeologisk - Ingunn har jobba med arkeologiske funn av tau i samarbeid med Norsk maritimt museum.

Historisk rekonstruksjon av rep - Ingunn har jobba d å rekonstruere prosessa for å gjenskape rei av selskinn og hvalross-skinn til vikingeskip.

Ingunn har ved flere anledninga jobba i arbeidet  med Sintef/Veritas for å sikre kvaliteten i produksjon av tau.

 

 

Flere bilder

  • Ingunn med stipend
  • Ingunn på Chatham med dimensjoner av tau
  • Mikken Fotograf Søren Andersson
  • Reipet blei slått på tradisjonellt vis på ei bane.
  • Ingunn-strekker-i-kordeler
  • Ingunn grer lin
  • Banen og Ingunn sin rygg