Bilde av tau og reip

Her finn du nokre bilde som viser forskjellige prosessar knytt til reipslåing.

Film som Stensund folehøgskule lagde om regpslagning på fartøyvernsenteret

Flere bilder

 • Ingun smiler sjølv når ho lager kabelkabel
 • Tre tau vert slått saman til ein kabel
 • Ingunn fremst og Sahra legg den siste kabelen i kabelkabelen
 • Spolestativet
 • Reipslager Bernt Larson med garn og registerplata i bakgrunnen
 • Dei fyrste garna dras gjennom munnstykket
 • Dette er absolutt ingen vase.
 • Registerplata med garna og kordelen som vert forma i munnstykket. Det er dette som er utdriving.
 • Samkjørt sveiving av gognen
 • 48mm slås
 • Akterkrok, tauet byrjer å ta form. Toppen kviler i toppvogna.
 • Toppen, dette eksemplaret er saftig.
 • Gogn med tre veivar. Slåing på middelaldervis.
 • Ingunn slår 48 mm. Vi ser to meddreiere langs banen.
 • Konsentrasjon om vinkel og slagning
 • Carsten Hvid sjekker slagningen
 • 66mm fireslått med 12 mm kalv.
 • 66mm gjer noko med størrelsen på arbeidnever. Dei vert puslete utan å vera det.
 • Repslagersnop. Sjå kor fint garna ligg i kordelen.
 • Kveil med 48 mm
 • Vakre tau, 12mm, 48mm og 66mm tjæra hamp.