Dugnad i maskinrommet

Harald Brügger og Sindre Nilsen har teke fatt i maskinrommet. Dei finn fleire skattar.

Flere bilder

  • Harald Brugger visar fram maskintelegrafen
  • Sindre Nilsen visar fram dekkslet til maskindagboka.
  • Wickmanntape
  • Harald Brugger visar fram termometer fra Wickmann, Rubbestadneset