Norsk English

Med båt på Europas vannvegar

Kari Louise kafe på fartøyvernsenteret

14.03.2012 19.00 til 22.00

Kveldssete onsdag 14. mars kl 19 på Hardanger fartøyvernsenter. Knut Aarekol har reist med båt på elvar, kanalar og innsjøar i Europa. Han kjem til oss og fortel om reisene sine og viser bilete frå turane. Aarekol legg vekt på ei reise frå Kvitsjøen til St. Petersburg.

Knut Aarekol har skrive om reisa si på dei europeiske vannveiene i BT . Han fortel om opplevingar, førebuing og utrusting.

Gratis tilgjenge.
Enkel servering; kaffe te og lefse.
Velkomen til kveldssete på fartøyvernsenteret.