Norsk English

Keldssete på fartøyvernsenteret

Hardanger fartøyvernsenter

11.01.2012 19:00 til 22:00

Sommarjobb på Svalbard

Onsdag 11. jan. 19.00
Arne Jostein Jensen og Morten Hesthammer fortel og viser bilete frå naturopplevingar og restaurerings- og registreringsarbeid i 2011.

Onsdag 8. februar 19.00
"Vår maritime kulturarv" film og forteljing v/ Eilert Munch Lund, Sjøfartsfilm AS.

Kaffi, te og noko attåt i kafeen.

Alle er velkomne.

Kveldsseta er støtta av Folkeakademiet i Kvam