Norsk English

Nordisk gaffelriggseminar

Hardanger fartøyvernsenter inviterer med dette til seminar, der gaffelriggen er tema. Seminaret skal være et nordisk forum for håndverkere, seilskipsfolk, folk i kystlag og andre, som i et eller annet omfang har eller ønsker seg erfaring med gaffelrigg. Nederst finner du pdf-fil både på program og praktisk info som påmelding.
Seminaret er sponsa av Hordaland fylkeskommune.

I Norden i dag finnes det ganske mange gaffelriggede båter og fartøy. Mange dyktige folk rigger, syr seil, og seiler disse fartøyene, men det er bruk for mange flere om bord. Derfor er disse kunnskapene viktig å fastholde, utvikle og formidle til andre.

Som personer, institusjoner eller firmaer, har vi som er i miljøet, gjerne forskjellig innfallsvinkel til å involvere oss i det som vi fokuserer på. Noen er profesjonelt engasjert i miljøet, andre eier eller seiler båter og fartøy selv.  Andre er opptatt av hvor fort fartøyet seiler, andre av detaljene i riggen, hvordan seilene sys, eller skipets håndtering. Alle har vi noe å lære av hverandre og mye erfaring å gi videre.

Så nå er tida inne for å samles og utveksle erfaringer. Vi har derfor invitert en rekke fagfolk fra tre skandinaviske land som innledere over dette temaet.

Der legges opp til et variert program med emner som riggens utvikling gjennom tidene, handverk, seilas, film og debatt om skipenes betydning i dagens samfunn.

Underveis vil det være rik mulighet å drøfte og debattere innlegg, utveksle erfaring, få ny inspirasjon og nettverk blant folk i miljøet.

Seminaret kommer til å gå over fire dager i Norheimsund, fra den 19. til 22. september med Hardanger fartøyvernsenter som vert og arrangør. Hensikten er å videreføre det nordiske samarbeidet som ble innledet i år 2000 med det vellykkede arrangementet Flytende Kulturminner som resultat. I årene framover ser vi for oss at dette arrangement kan gå på skift mellom landene i Norden.

De beste hilsener og velkommen til Hardanger

Morten Hesthammer og John Walsted

Hardanger Fartøyvernsenter

Filer

Flere bilder

  • Mathilde for fulle seil gjennom Lyngør havn