Norsk English

"Sørlandsseilas med Mathilde"

Anne Wirsching frå NRK Sørlandet var med på eit tokt sommaren 2012 på Sørlandet. Det vart det ein dokumentar av.

Programmet kan sjåast på nettet. "Sørlandsseilas med Mathilde"

Flere bilder

  • Kameraet til Anne Wirsching dukka opp på alle tenkelege og utenkelege stader
  • Fotograf og alt mogleg kvinne Anne Wirsching
  • Anne Wirsching filmar bestmann Michael Riley medan han instruerar medseglarane
  • Filming på heia i Ny Hellesund