Norsk English

Vedtak i heradstyre om overtaking av ICA tomten

Kvam heradstyre har vedteke å løyse ut ICA tomten.

Hardanger fartøyvernsenter er glad for at eit einstemmig heradstyre ser potensialet i fartøyvernsenteret og anerkjenner behovet for meir areal. Nå kan vi sjå fram til meir romslege tider. Prosjektet Over bekken kan reliserast. Fyrste steg er strandpromenaden heile vegen inn til Grovet i Norheimsund og ferjestø for bilferga Folgefonn.

Vedtaket er lagt ved som ein eigen PDF fil.

Ynskjer du å lese heradstyrereferatet følgjer du linken.

Filer