Norsk English

Arnafjord artikkel i bladet Kysten.

Fartøyvernkonsulent Åsmund Kristiansen har skrevet ein artikkel i fagtidskriftet Kysten om agentbåten M/S Arnafjord.

Flere bilder

  • Arnafjord før vøla ved Hardanger fartøyvernsenter tek til.
  • Vikingen, Faun, Gavelbåten bukserar Arnafjord på plass i slippvogna. Faun og Vikingen er med.
  • Arnafjord i ferd med å få garneringa på plass
  • Arnafjord garnering
  • Arnafjord driving
  • Arnafjord dutler
  • Arnafjord går av slippen 21.11.2010. Eit nytt liv ventar ho på fjorden.