Nyhende

Størst på Facebook

Hardanger fartøyvernsenter har dei seinare åra satsa stort på sosiale media - og det med svært gode resultat.

Resertifisert som Miljøfyrtårn

Klart Hardanger fartøyvernsenter er Miljøfyrtårn!
Fartøyvernsenter i Norheimsund vart nyleg resertifisert for dette.

Fagprøve

I 2017 er det fire lærlingar ved Hardanger fartøyvernsenter som skal ta fagprøve som trebåtbyggjar. Mads Dragsund var fyrstemann ut.

Tett på

Gravemaskinane har starta opp den nye storsatsinga til Hardanger fartøyvernsenteret, som er steg to av "Tett på" prosjektet.  Sjøhuset skal verta nytt og hensiktsmessig

Fartøyvernblogg

Ny blogg om fartøyvern og prosjekt finn du no under fartoyvern.com.

Etter

Nye storprosjekt til HFS

Hardanger fartøyvernsenter har fått to nye oppdrag, begge ledd i store satsingar i museumbransjen. Restaurering av hardangerjakta og ekspedisjonsskipet Gjøa og nordlandsjekta

Kopibygg av bankskøyte i Ålesund

Nybygging av større trefartøy er ikkje daglegdags. Ein historisk kopi av eit havfiskefartøy frå Sunnmøre er no i gang på oppdrag fra Stiftelsen Kjell Holm og Sunnmøre Museum

"Strandebarmaren" vekkjer oppsikt

Storsatsinga ved Hardanger fartøyvernsenter si museumsavdeling gjennom fleire år vekkjer oppsikt rundt om. Det fortener bok- og båtbyggjar Peter Helland-Hansen.

Sarah Sjøgren er den fjerde reipslagaren som tek fagprøve ved Hardanger fartøyvernsenter.

Hardanger fartøyvernsenter legg stor vekt på opplæring av nye fagfolk innan dei maritime handverka. Gleda var difor stor når Sarah Sjøgren, som den fjerde i rekka av reipslagarar,

Leirskuletokt med Mathilde

Vi har ledige veker/dagar! Å segle ei veke med ei flott historisk skute som Mathilde er eit leirskuleopphald av dei sjeldne. Ei heil veke

Fagprøve på Hardanger fartøyvernsenter

Jørgen Myhr er ferdig med læretida si på fartøyvernsenteret. Vi gratulerer. I tilegg til skandekket på "Gå På", lagde Jørgen eit årepar til ein færing.

Slår tau i kraftige dimensjonar på reiperbana i Chatham

Når reipslager Ingunn Undrum og lærling Sahra Sjøgren slår kraftige 66 mm så drar dei til Chatham Historic Shipyard.

"Sørlandsseilas med Mathilde"

Anne Wirsching frå NRK Sørlandet var med på eit tokt sommaren 2012 på Sørlandet. Det vart det ein dokumentar av.

Programmet kan sjåast på nettet. "Sørlandsseilas

Samarbeidsprosjekt med Polen

Gleda ved Hardanger og Voss museum var stor då me nyleg fekk beskjed om at samarbeidsprosjektet mellom Riksantikvaren i Noreg, Polish Maritime

Kunst av tau. Tau av kunst

Kunst av tau skal binda saman Palestina og Hardanger.

Frå 2. - 12. mai er Hardanger fartøyvernsenter åstaden for ein stor kunst-

Reipslagning og den kulturelle skulesekken

Hardanger fartøyvernsenter og Den kulturelle skulesekken i Kvam tilbyr den pedagogiske opplevinga "Kan det bli tau av dette da?" på reiparbanen

Gå På til fartøyvernsenteret

Avtalen med Bømmelfjord A/S om reparasjons- og innreiingsarbeid på M/S Gå På er eit stort og viktig oppdrag for oss.

Norge rundt blei sendt frå fartøyvernsenteret 7.9

På fredag 7. september kl 19 40 hadde Norge rundt base på fartøyvernsenteret.

Hardanger fartøyvernsenter, avdeling Istambul

Hardanger fartøyvernsenter har hatt mange uteoppdrag i Norge gjennom åra. Vi har jobba på fartøy i fjellvatn, på Mjøsa og langs heile kysten, men vi har aldri hatt restaureringsjobbar

Nytt biletspel: Fjordens liv

Sesongavslutning med filmen Fjordens liv, sundag 2. september kl 17.00

Bli med på ei reise ned i Hardangerfjorden, ned til ei verd me har visst lite

Storestengestag til Ostindiafareren "Goteborg"

Våre repslagere har vore i Sverige og slått kabel på 59 mm til Ostindiafareren "Goteborg".

Arbeidet startar opp på Gjøa

Ein av våre store nasjonale maritime symbol skal få ei vøle.

Storfint besøk

Den danske fullriggaren Georg Stage kom laurdag og vart liggande til måndag. Opent skip frå kl 15 til 17 både laurdag og sundag.

M/S Sandnes kom laurdag og blei

Vårjobbane på fartøyvernsenteret

Gutta på verftsavdelinga har nok å hengje fingrane i.

Forma i tre

Den kulturelle skulesekken for 2. årssteg

M/S Bilfergen er freda

Bilfergen som er bygd i Hardanger i Ølve og restaurert ved Hardanger fartøyvernsenter er no freda.

Tau til draken Harald Hårfagre

Tauet til "Harald Hårfagre" tek form. Det er kraftige saker.

Testroing av den andre sognefæringen som er bygd for Indre Sogn Kystlag

Den andre sognefæringen til Indre Sogn kystlag blei rodd sjarmøretappen rundt Sandvenholmen i strålende vintervær.

Siste etappe av Strandvegen tek form

Strandvegen frå Hardanger fartøyvernsenter og inn til Grova, sentrum i Norheimsund, er i arbeid igjen. No er det att nokre hundre meter i

Overtaking av ICA tomten vedteke av Kvam heradstyre

Kvam heradstyre har vedteke å løyse ut ICA tomten.

Reipslagerfaget, eit eige fag

Kunnskapsdepartementet har vedteke at reipslagerfaget skal etablerast som nytt lærefag. Bakgrunnen for vedtaket er ein søknad frå Hardanger fartøyvernsenter.

Kom om bord i den freda ferja Folgefonn 1

Den freda ferja Folgefonn 1 er ein ny attraksjon ved Hardanger fartøyvernsenter. Ho er eit museumsfartøy og skal restaurerast over fleire år. Ferja er open for publikum,

D/S Hestmanden utan tak

Etter mange års istandsettingsarbeid ved Bredalsholmen Dokk og fartøyvernsenter har taket over lastedampskipet Hestmanden blitt fjerna. Frå å ha vore eit skipsvrak er det no

M/B Stangfjord under arbeid igjen

M/B Stangfjord vert sett i stand ved Hardanger fartøyvernsenter. Arbeidet er i gang igjen etter eit opphald sidan før jul.

Folgefonn I blei freda under sesongopninga av fartøyvernsenteret

Alexander Ytteborg, sjef for Seksjon for fartøy og tekniske kulturminne hos Riksantikvaren, markerte at M/F Folgefonn 1 vart freda under sesongopninga ved Hardanger

Styrkeprøve av selskinnsreip

Reipslager Ingunn Undrum har samarbeidt med fleire før ho no reiste til Sintef i Trondheim for å styrketeste selskinnreip.

Kysten artikkel om Arnafjord

Fartøyvernkonsulent Åsmund Kristiansen har skrevet ein artikkel i fagtidskriftet Kysten om agentbåten M/S Arnafjord.